• 2 قطعه
 • 24 دقیقه
 • برگزیده برگ سبز برنامه شماره 232

  برنامه ای در دستگاه سه گاه با اجرای كمانچه: علی اصغر بهاری، سنتور: رضا ورزنده، تنبك: امیرناصر افتتاح، آواز: ناصر مسعودی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: ملك الشعرا بهار
  • خواننده: ناصر مسعودی
  • نوازنده: امیرناصر افتتاح,رضا ورزنده,علی اصغر بهاری
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  در طواف شمع می‌گفت این سخن پروانه‌ای سوختم زبن آشنایان ای خوشا بیگانه‌ای بلبل از شوق گل و پروانه از سودای شمع هریكی سوزد به نوعی در غم جانانه‌ای گر اسیرخط و خالی شد دلم‌، عیبم مكن مرغ جایی می‌رود ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده