• 6 قطعه
 • 62 دقیقه
 • سوسن وحشی

  اثری با اجرای ویولن: اسدالله ملك، سنتور: منصور صارمی، سنتور: مجید نجاهی، سنتور: فضل الله توكل، تار: فرهنگ شریف، تنبك: جهانگیر ملك، تنبك: محمود فرهمندبافی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: اسدالله ملك,جهانگیر ملك,فرهنگ شریف,فضل الله توكل,مجید نجاهی,محمود فرهمندبافی,منصور صارمی
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: ابوعطا,بیات اصفهان,سه گاه,همایون
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده