• 15 قطعه
 • 53 دقیقه
 • دل افروز

  آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: حسین همدانیان,مهدی خالدی
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: دشتی,شور,همایون
  • نام آلبوم: دل افروز
  • كلیدواژه: تنبك,ویولون
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی ویولون : مهدی خالدی نوازنده ی تنبك : حسین همدانیان

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده