• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • كبوتر و آسمان

  ترانه ی پاپ اركسترال

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محسن الهامیان
  • شاعر: فریدون مشیری
  • خواننده: مسعود یكتا
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: اركسترال
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بگذار سر به سینه ی من تا كه بشنوی آهنگ اشتیاق دلی دردمند را شاید كه بیش از این مپسندی به كار عشق آزار این رمیده ی سردر كمند را بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت اندوه چیست ، عشق كدام است ، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده