• 1 قطعه
 • 10 دقیقه
 • برگزیده گلهای تازه برنامه شماره 15

  ساز و آواز و كار و عملی با صدا و عود عبدالوهاب شهیدی در آواز دشتی با نی حسن ناهید و تنبك امیرناصر افتتاح و سنتور منصور صارمی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: حافظ
  • خواننده: عبدالوهاب شهیدی
  • نوازنده: امیرناصر افتتاح,حسن ناهید,عبدالوهاب شهیدی,منصور صارمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: كار و عمل
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  یاری اندر كس نمی‌بینیم یاران را چه شد دوستی كی آخر آمد دوستداران را چه شد آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی كجاست خون چكید از شاخ گل باد بهاران را چه شد صدهزاران گل شكفت و بانگ مرغی برنخاست عندلیبان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده