• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • لحظه دیدار

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهران مهرنیا
  • شاعر: اسماعیل امینی
  • خواننده: سالار عقیلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ابوعطا,شور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  دوست اگر یك نظر به سوی ما دارد بر سر ما آسمان ، ستاره می بارد شادی این لحظه در بیان نمی آید آه كه این لحظه در جهان نمی پاید حاصلم از عمر اگر ، یك نظر دوست بود عمر سراسر زیان بود و همان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده