• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 321

  ساز و آوازی در آواز ابوعطا با صدای حسین قوامی و تار: جلیل شهناز و تنبك: جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: رهی معیری
  • خواننده: حسین قوامی
  • نوازنده: جلیل شهناز,جهانگیر ملك
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: ابوعطا
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نه وعده وصلم ده، نه چاره كارم كن من تشنه آزارم، خوارم كن و زارم كن مستانه بزن بر سنگ، پیمانه عیشم را وز اشك سحرگاهی، پیمانه گسارم كن خونابه دل تا كی، در پرده كشم چون گل؟ از پرده برونم كش، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده