• 1 قطعه
 • 10 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 299

  ساز و آوازی در دستگاه ماهور با اجرای تار جلیل شهناز و صدای حسین قوامی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: عطار
  • خواننده: حسین قوامی
  • نوازنده: جلیل شهناز
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  عزم آن دارم كه امشب نیم مست پای كوبان كوزهٔ دردی به دست سر به بازار قلندر در نهم پس به یك ساعت ببازم هرچه هست پردهٔ پندار می‌باید درید توبه تزویر می‌باید شكست ساقیا در ده شرابی دلگشای هین ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده