• 1 قطعه
 • 11 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 319

  ساز و آوازی در آواز دشتی با صدا و عود عبدالوهاب شهیدی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: وحشی بافقی
  • خواننده: عبدالوهاب شهیدی
  • نوازنده: عبدالوهاب شهیدی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  شكر لب گفت كاین میل از كجا خاست بگفت از یك دو حرف آشنا خاست بگفت از گلرخان بیند وفا كس بگفت این آرزو عشاق را بس بگفتش نخل مشتاقی دهد بار بگفت آری ولی حرمان بسیار بگفتا درد حرمان را چه درمان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده