• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 300

  ساز و آوازی با صدای عبدالوهاب شهیدی و ویولن پرویز یاحقی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: وحشی بافقی
  • خواننده: عبدالوهاب شهیدی
  • نوازنده: پرویز یاحقی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ز پیش دیده تا جانان من رفت تو پنداری كه از تن جان من رفت اگر خود همره جانان نرفتم ولی فرسنگها افغان من رفت سر و سامان مجو از من چو رفتی تو چون رفتی سر و سامان من رفت چه دید از من كه چون بر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده