• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • ده ستاره

  ترانه ی پاپ

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سامیه سلیمی
  • خواننده: امید حجت
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  تو قلب این خونه فردامو می كارم یك نیمه خورشیدم یك نیمه می بارم یك روزنه از خاك با هر قدم از من یك حنجره امید یك پنجره روشن تا ریشه در خاكیم یعنی شكفتن هست یعنی كه رویایی واسه تو و من هست ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده