• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • در كرانه ی غدیر

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون عید غدیر

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمدرضا عقیلی
  • شاعر: ضیا قاسمی
  • خواننده: نادر اسماعیل زاده
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات ترك
  • كلیدواژه: عید غدیر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  روی باغ شادمانی پرنده ها بر لبان ابرها و بادها در میان رقص و بازی نسیم این خبر به باغ ها رسیده است از شكوفه های روشنی كه در طلوع شان سپیده است از بهار تازه ای كه روزگار مثل آن ندیده است گل ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده