• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • خاك خاطره ها

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی در وصف ایران

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: ابوالفضل صادقی نژاد
  • شاعر: محمدعلی بهمنی
  • خواننده: گروه كر,محمد معتمدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • تنظیم كننده: محمدرضا عقیلی
  • كلیدواژه: اركسترال,ایران,میهن,وطن
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ایران وطنم ایران وطنم وطنم ایران من حنجره ای آزادم كوبنده ترین فریادم ای خاك من ای بنیادم هرگز نروی از یادم ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاك خاطره ها چشم زمان مسحور افسانه هایت جان جهان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده