• 1 قطعه
 • 11 دقیقه
 • برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 443

  ساز و آوازی با اجرای ویولن: حبیب الله بدیعی، تنبك: امیرناصر افتتاح، سنتور: منصور صارمی و آواز: عبدالوهاب شهیدی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: نشاط اصفهانی
  • خواننده: عبدالوهاب شهیدی
  • نوازنده: امیرناصر افتتاح,حبیب الله بدیعی,منصور صارمی
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  من و از خون دل پیمانه ای چند تو و پیمانه با بیگانه ای چند به پیشت درد دل می گویم افسوس كه در گوشت بود افسانه ای چند همان به كه آشنا محروم ماند كه محرم شد به او بیگانه ای چند جمال شمع ناپیدا ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده