• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • اشارات نظر

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: پیمان خازنی
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: حمزه سیدپور
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  گوش كن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی كه زبان من و توست نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی ابر هركجا نامه ی عشق است ، نشان من و توست نشود فاش كسی آن چه میان من و توست تا اشارات نظر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده