• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • قاب عكس خالی

  ترانه ی پاپ

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: مهدی ایوبی
  • خواننده: ایمان قیاسی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  من از دنیا دلم پر بود برام از عاشقی گفتی جهان از چشم من افتاد تو از چشمم نمی افتی كنارم بودی و عكست رو دیوار اتاقم بود شب و روزم شبیه هم نگاهت چلچراغم بود تو از این خونه رفتی كه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده