• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • گوشه بام

  تصنیف در فضای موسیقی تلفیقی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: جمشید برازنده
  • شاعر: وحشی بافقی
  • خواننده: محمد توكلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ما چون ز دری پا كشیدیم ، كشیدیم امید ز هركس كه بریدیم ، بریدیم دل نیست كبوتر كه چو برخاست نشیند از گوشه ی بامی كه پریدیم ، پریدیم صد خانه ی دین سوخت به هر رهگذر از تو كافر نكند آن چه تو كردی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده