• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • اربعین شد

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون اربعین حسینی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امیرمجید رضایی
  • شاعر: اسماعیل امینی
  • خواننده: عبدالرسول كارگشا
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: اربعین
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  آسمان سوگوار زمین شد دل عزادار سالار دین شد اشك در چشم چله نشین شد عاشقان حسین اربعین شد آشكار و نهان گریه كردیم همچنان بی امان گریه كردیم زنده بودیم با گریه چون ابر با همه جسم و جان گریه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده