• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • سه نوازی بداهه

  اجرای جلیل شهناز با همراهی ویولون اسدالله ملك در آواز افشاری

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: اسدالله ملك,بهزاد رضوی نیا,جلیل شهناز
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: تار,ویولون
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  تنبك : بهزاد رضوی نیا

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده