• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • پیمانه دل

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: ابراهیم نظری
  • شاعر: حسن عسگری
  • خواننده: عبدالرسول كارگشا
  • شیوه اجرا: اركستر
  • دستگاه/آواز: شوشتری,همایون
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  دلم پیمانه ای در دست یار است رخ جانانه در آن آشكار است چو این پیمانه ها در آتش و آب گهی آرام و گاهی بی قرار است در آرامش چونان آیینه باشد كه سیمایش نشان كردگار است اگر چون عندلیبان نغمه خوان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده