• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • آیینه سحر

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امین الله رشیدی
  • شاعر: مهرداد اوستا
  • خواننده: جمال الدین منبری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  كیستم من، راز مستی برق عشقی از هستی داستانی از جوانی قصه ای زان سرمستی قصه ای زان سرمستی سخنی بر لب مانده، طربی از دل رانده گاه چون جام می، در گردشم گاه چون پروانه در آتشم گه می گریم، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده