• 14 قطعه
 • 176 دقیقه
 • موسیقی تركمن

  مجموعه كتاب هایی «پژوهشی - موسیقایی» در بررسی موسیقی اقوام ایرانی. این كتاب: بررسی موسیقی تركمن.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: نیكو یوسفی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: نیكو یوسفی
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی
  • رده سنی: عمومی
  • راوی: نیكو یوسفی
  • شماره جلد كتاب: 6
  • كلید واژه: آیدیم,اوزان,اوغلان باغشی,باخشی,باغشی,پرخان خوانی,پری خوانی,تامدیر,تامدیرا,تشنید,تویدوك,خلیفه,دوتار,دوتار ابریشم,ذكر خنجر,زنبورك,قاووز,قرق لر,قوپوز,قیجاق,لاله لر,مخمس,نوایی,هودی,هوولیم
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): آواهای سرزمین مادری
  • منبع: ایرانصدا
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: برنامه
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): برنامه
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: اگر مشتاق دانستن بیشتر درمورد موسیقی تركمن هستید، پیشنهاد ما شنیدن این كتاب صوتی است كه در آن به شكلی اجمالی موسیقی این قوم بررسی می شود و این بررسی با نمونه های صوتی از همان مباحث همراه است كه شنیدن كتاب را جذاب تر خواهد كرد.
  • سال تولید: 1397

  تركمن ها اقوامی ترك تبار از قوم اوغوز هستند كه در بخش هایی از شمال شرقی ایران (تركمن صحرا) زندگی می كنند و موسیقی كه بین این قوم، از اهمیت زیادی برخوردار است، برپایه ی چهار مقام اصلی تشنید، قرق لر، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده