• 11 قطعه
 • 143 دقیقه
 • موسیقی لری، قسمت اول

  مجموعه كتاب هایی «پژوهشی - موسیقایی» در بررسی موسیقی اقوام ایرانی. این كتاب: بررسی موسیقی لری، قسمت اول

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: نیكو یوسفی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: نیكو یوسفی
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی
  • رده سنی: عمومی
  • راوی: نیكو یوسفی
  • شماره جلد كتاب: 7
  • كلید واژه: برزه كوهی,به ایش,پاكتلی,تبرزكویی,چمرونه,چمری,دو دنگی,دوره هو,رارا,سحری,سوار چر,شاهنامه خوانی,شو شیم,كوچ بارو,كوچر,گیس برو,ماله ژیری,موسیقی حماسی,موسیقی فصل,موسیقی كوچ,نظامی خوانی,هوره,هوره چر
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): آواهای سرزمین مادری
  • منبع: ایرانصدا
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: برنامه
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): برنامه
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: اگر مشتاق دانستن بیشتر درمورد موسیقی لری هستید، پیشنهاد ما شنیدن این كتاب صوتی است كه در آن به شكلی اجمالی موسیقی این قوم بررسی می شود و این بررسی با نمونه های صوتی از همان مباحث همراه است كه شنیدن كتاب را جذاب تر خواهد كرد.
  • سال تولید: 1397

  لرها قومی ایرانی هستند كه در دامنه ی سلسله جبال زاگرس در غرب و جنوب غربی ایران سكونت دارند و به زبان لری و سه گویش لری، لكی و بختیاری تكلم می كنند. در این منطقه موسیقی از دسته بندی های گوناگونی برخوردار ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده