• 11 قطعه
 • 132 دقیقه
 • موسیقی لری، قسمت دوم

  مجموعه كتاب هایی «پژوهشی - موسیقایی» در بررسی موسیقی اقوام ایرانی. این كتاب: بررسی موسیقی لری، قسمت دوم

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: نیكو یوسفی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: نیكو یوسفی
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی
  • راوی: نیكو یوسفی
  • شماره جلد كتاب: 7
  • كلید واژه: اشكاری,بارو طلو,بازنه,پاوه موری,تال,تركه بازی,تنبك,تنبور,تنیاباز,چمنی,چوب بازی,چوپی,دهل,دو پا,زنگول دار,سرچوپی,سرمو آر,سرنا,سنگین سما,سه پا,شانه شكی,كمانچه,مور,هل پركه
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): آواهای سرزمین مادری
  • منبع: ایرانصدا
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: برنامه
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): برنامه
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: گر مشتاق دانستن بیشتر درمورد موسیقی لری هستید، پیشنهاد ما شنیدن این كتاب صوتی است كه در آن به شكلی اجمالی موسیقی این قوم بررسی می شود و این بررسی با نمونه های صوتی از همان مباحث همراه است كه شنیدن كتاب را جذاب تر خواهد كرد.
  • سال تولید: 1397

  لرها قومی ایرانی هستند كه در دامنه ی سلسله جبال زاگرس در غرب و جنوب غربی ایران سكونت دارند و به زبان لری و سه گویش لری، لكی و بختیاری تكلم می كنند. در این منطقه موسیقی از دسته بندی های گوناگونی برخوردار ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده