• 1 قطعه
 • 13 دقیقه
 • ره بیداد

  ساز و آواز در فضای موسیقی دستگاهی، از آلبوم یاد نگاه

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: ماه ریز
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: مجید حسین خانی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: بداهه پردازی
  • دستگاه/آواز: نوا
  • نام آلبوم: یاد نگاه
  • كلیدواژه: كمانچه,ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  این یك جنون منطقی است كه می خواهمت هنوز حسی به غیر عاشقی است كه می خواهمت هنوز شاید فریب آینه است كه تكرار می شود این هم دروغ صادقی است كه می خواهمت هنوز

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده