• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • انتظار

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: عباس خوشدل
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: عزیز قاسم زاده
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كلیدواژه: ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  چه غریب ماندی ای دل نه غمی نه غمگساری نه به انتظار یاری نه ز یار انتظاری غم اگر به كوه گویم، بگریزد و بریزد كه دگر بدین گرانی، نتوان كشید باری دل من چه حیف بودی كه چنین ز كار ماندی چه هنر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده