• 1 قطعه
 • 0 دقیقه
 • پرچم افتخار

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون پرچم ایران

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود ورزیده
  • شاعر: اسماعیل امینی
  • خواننده: مهدی حبیبی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • كلیدواژه: ایران,میهن,وطن
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  پرچم عزت و افتخار در كف ملت قهرمان مرد و زن، پیر و جوان یكصدا همدل و هم زبان

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده