• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • رهنمود آسمانی

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود ورزیده
  • شاعر: اسماعیل امینی
  • خواننده: غلامرضا پیروی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كلیدواژه: ایران,میهن,وطن
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  همدلی و هم زبانی رهنمود آسمانی ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده