• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • آواز گره‌ گشا و تصنیف جوش چمن

  اثری از عبدالرسول كارگشا با تنظیم مجید واصفی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: عبدالرسول كارگشا
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • خواننده: عبدالرسول كارگشا
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: مجید واصفی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هر گره از زلف دو تا گشودی عقده غم از دل ما گشودی صد گره از كار تو می گشایم گر گره‌ ای بهر خدا گشودی لطف خدا نبندد دست گره گشا را عقده نو میافكن بر دل ما خدا را سرو مگو سرو سهی نور به پای ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده