• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • كتابدار

  ترانه ی پاپ در وصف كتابدار

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: فرهاد برنجان
  • شاعر: محمد عبدالحسینی
  • خواننده: ستار سهرابی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: كتابدار
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای آن كه دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی آن دم كه كتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی شب بود و به كوچه های تاریك من بودم و حیرت و دوراهی با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده