• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • شادمانه

  اثری برای نی و اركستر با نوازندگی و آهنگسازی داوود ورزیده

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آرشیو معاونت صدا
  • آهنگساز: داوود ورزیده
  • نوازنده: داوود ورزیده
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: رنگ
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كلیدواژه: نی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده