• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • برنامه تكنوازان جدید 232

  بداهه نوازی موسیقی دستگاهی با اجرای: ویولون: سیامك ایقائی، قانون: مینو قاسم پور، تنبك: داوود یاسری

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آرشیو معاونت صدا
  • نوازنده: داوود یاسری,سیامك ایقائی,مینو قاسم پور
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده