• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • كوچه های خراسان

  تصنیف در دستگاه چهارگاه

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آرشیو معاونت صدا
  • آهنگساز: محمد شمس آبادی,محمودرضا شیبانی
  • شاعر: قیصر امین پور
  • خواننده: حبیب الماسیان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • تنظیم كننده: محمد شمس آبادی
  • كلیدواژه: امام رضا (ع)
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی

  چشمه های خروشان تو را می شناسند موج های پریشان تو را می شناسند پرسش تشنگی را تو آبی ، جوابی ریگ های بیابان تو را می شناسند نام تو رخصت رویش است و طراوت زین سبب برگ و باران ، تو را می شناسند ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده