• 11 قطعه
 • 134 دقیقه
 • موسیقی گیلان 2

  مجموعه كتاب هایی «پژوهشی - موسیقایی» در بررسی موسیقی اقوام ایرانی. این كتاب: بررسی موسیقی گیلان.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: نیكو یوسفی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: نیكو یوسفی
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی
  • رده سنی: عمومی
  • راوی: نیكو یوسفی
  • شماره جلد كتاب: 10
  • كلید واژه: آهوچره,دستان,دستون,رابچره,سرنا,قاسم آبادی,كرنا,گیله مردی,لدوبه,لَله وا,محمودبه,نی,نی لبك,ورزاجنگ
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): آواهای سرزمین مادری
  • منبع: ایرانصدا
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: برنامه
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): برنامه
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: اگر مشتاق دانستن بیشتر درمورد موسیقی گیلان هستید، پیشنهاد ما شنیدن این كتاب صوتی است كه در آن به شكلی اجمالی موسیقی این قوم بررسی می شود و این بررسی با نمونه های صوتی از همان مباحث همراه است كه شنیدن كتاب را جذاب تر خواهد كرد.
  • سال تولید: 1397

  استان گیلان با آب و هوایی معتدل و طبیعتی پوشیده از جنگل، در شمال ایران واقع شده و به علت تنوع فرهنگ و زبان و گویش در این استان، موسیقی رایج در گیلان هم، دارای وحدت سبك نیست و تفاوت های زیادی بین ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده