• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • می بیكران

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آرشیو معاونت صدا
  • آهنگساز: فرهاد ریحانی
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: عبدالرسول كارگشا
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: موسیقی دستگاهی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  آهنگساز : فرهاد ریحانی خواننده : عبدالرسول كارگشا شاعر : مولوی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده