• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • عید آمد

  تصنیف مناسب اعیاد

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آرشیو معاونت صدا
  • آهنگساز: فریدون شهبازیان
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: محمد عبدالحسینی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: موسیقی دستگاهی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده