• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • میهمان

  قسمت آوازی موسیقی سریال میهمان با مضمون عید.

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آرشیو معاونت صدا
  • آهنگساز: حسین فرهادپور
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: حسن فداییان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: عید,موسیقی دستگاهی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  آهنگساز : حسین فرهادپور خواننده : حسن فداییان شاعر : مولوی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده