• 2 قطعه
 • 11 دقیقه
 • میعاد

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین تصنیف

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمدعلی كیانی نژاد
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • خواننده: مهرداد كاظمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • نام اركستر: اركستر خالقی
  • كلیدواژه: گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هله ‌ای صف‌ شكنان بر صف بیداد زنیم آتش حادثه در خرمن شداد زنیم چند از این بیگانه فتنه در كاشانه از نهانخانه چو گل خیمه به میعاد زنیم خیره در خاك تو تا چند ستیزد دشمن چند در خانه ی تو، خون ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده