• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • بهون گل

  ترانه ی بختیاری

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مسعود موسوی
  • شاعر: محمدسعید میرزایی
  • خواننده: خسرو جریده نسب
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده