• 1 قطعه
 • 0 دقیقه
 • خاكساری

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی، با مضمون اخلاقی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود ورزیده
  • شاعر: صائب تبریزی
  • خواننده: علی چراغی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  كسی معنی بحر فهمیده باشد كه چون موج بر خویش پیچیده باشد به گردون رسد پایه ی گردبادی كه از خاكساری گلی چیده باشد

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده