• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 367

  همنوازی بداهه در دستگاه همایون

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,رضا ورزنده,محمد موسوی,منصور نریمان
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: نی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نی:محمد موسوی عود:منصور نریمان تنبك:جهانگیر ملك سنتور:رضا ورزنده

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده