• 2 قطعه
 • 13 دقیقه
 • راه وحدت

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین قطعه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسین یوسف زمانی
  • شاعر: سنایی
  • خواننده: محمد گلریز
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • تنظیم كننده: حسین یوسف زمانی
  • رهبر اركستر: عباس دبیردانش
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  چون مردان بشكن این زندان یكی آهنگ صحرا كن به صحرا در نگر آن گه به كام دل تماشا كن ازین زندان اگر خواهی كه چون یوسف برون آیی به دانش جان بپرور نیك و در سر علم رویا كن ز موسی رهروی آموز اگر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده