• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • كرامت

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون اخلاقی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود ورزیده
  • شاعر: بیدل دهلوی
  • خواننده: علی چراغی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هرجا سر حاجتی نگون می آید بر خلق شبیخون جنون می آید زان چاك كه در دلق گدا می بندد صاحب كردم از پوست برون می آید

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده