• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • استقامت

  ترانه ی پاپ با مضمون حماسه ی 9 دی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمود قادری
  • شاعر: سینا دستخوش
  • خواننده: مهدی چناری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • تنظیم كننده: امید رهبران
  • كلیدواژه: حماسه 9 دی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هستیم پای پیمان، آری با قلب و جان مان مثل همیشه در سنگرند پیر و جوان مان آری بیا و در سایه سار دلدادگی بمان ما عشقیم و ذكر علی مدد بر زبان مان در استقامت و آزادگی سریم ما صبر دشمنان را ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده