• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • شهید

  ترانه ی پاپ در وصف شهید

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعید یوسف نیا
  • خواننده: ستار سهرابی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • تنظیم كننده: عباس لطیفی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  در سكوت دشت ها نجوای بارانیم و بس وارثان خون گلگون شهیدانیم و بس ای شهید ای شهید ای شهید خون عشق است و یقین در رگ رگ ایران زمین راز باران است این دریای حیرت آفرین ای شهید ای شهید ای شهید با ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده