• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • ملكا

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی در ثنای پرودرگار

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: جلیل عندلیبی
  • شاعر: سنایی
  • خواننده: بهرام باجلان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ملكا، ملكا ذكر تو گویم كه تو پاكی و خدایی     نروم جز به همان ره كه تو ام راهنمایی       همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم       همه توحید تو گویم كه به  توحید سزایی تو حكیمی تو عظیمی تو ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده