• 5 قطعه
 • 1 دقیقه
 • سلام صبح به خیر

  آرم های برنامه ی سلام صبح به خیر

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی برلیانی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • رهبر اركستر: عباس دبیردانش
  • كلیدواژه: آرم برنامه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده