• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • سرباختن

  سرود با مضمون حماسی و با حضور گروه كر

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسین یوسف زمانی
  • شاعر: قدمعلی سرامی
  • خواننده: مهدی سپهر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  این جوش و خروش در رگ و ریشه ی ماست خون دل ماست این كه در شیشه ی ماست در كاسه ی سر به جای می در جوش است اندیشه ی خون، كه خون اندیشه ی ماست ای دوست، دشمن از جنگ پشیمان شد یكباره گریزان شد سرباز ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده