• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • بهار شادی

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون بهار

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسین شریفی
  • شاعر: معصومه صابر
  • خواننده: فرید كاظمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: هادی آرزم
  • كلیدواژه: اركسترال,بهار
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  خورشید خانم سر می كشه از پشت پرچینای باغ تو چشم گل افتاده باز عكس هزار تا چلچراغ باز دوباره تو كوچه ها خورشید شده رفیق راه یه اتفاقی افتاده، زمین شده یه قرص ماه صدا صدای زنگ در، كی اومده ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده