• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • پنجره بگشا

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون بهار

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهرداد دلنوازی
  • شاعر: اسماعیل امینی
  • خواننده: وحید تاج
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: مهرداد دلنوازی
  • كلیدواژه: اركسترال,بهار
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  زمزمه ی چشمه سار آمد خنده به لب گل به بار آمد عطر خوش آن نگار آمد پنجره بگشا بهار آمد پرنده ها را ببین كه بر شاخه ها چه خوشحالند به نغمه خوانی به پرگشودن چگونه می بالند شكوفه ها را ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده